Navodila za uporabo notranjih vrat LIP BLED

1. NAMEN UPORABE

Vrata svojo funkcijo opravljajo pravilno, če jih izberemo glede na njihov namen in ustrezno montiramo. Notranja vrata lip bled so namenjena vgradnji v suhe prostore s sobno temperaturo, manjšimi klimatskimi razlikami in vlažnostjo zraka med 40 % in 65 %.

Osnovne izvedbe notranjih vrat se uporabljajo v prostorih, ki ustrezajo klimatski kategoriji A po SIST EN 1121 (topla stran 23 ºC in 30 % RZV, hladna stran 18 ºC in 50 % RZV).

Če vrata želite vgraditi v prostore z večjimi klimatskimi razlikami (zlasti pri vhodu v stanovanje), morajo imeti višjo klimatsko odpornost (K2 ali K3).

Svetujemo vam, da se za več informacij pozanimate pri prodajalcu.

Če so vrata izpostavljena dodatnim okoljskim vplivom (bližnji vir toplote, neposredna sončna svetloba, vlažilci zraka ipd.), ne jamčimo za ravnost in spremembe barvnega tona vrat.

Notranja vrata lip bled imajo mehansko odpornost razreda 1 po SIST EN 1192. Če želite močnejšo izvedbo vrat z boljšimi mehanskimi ali celo protivlomnimi lastnostmi, se za nasvet obrnite na prodajalca.

Metoda preskušanja po SIST EN 1121 (topla / hladna stran):

  • Klimatska kategorija A: 23 ºC in 30 % RZV / 18 ºC in 50 % RZV, (K1)
  • Klimatska kategorija B: 23 ºC in 30 % RZV / 13 ºC in 65 % RZV, (K2)
  • Klimatska kategorija C: 23 ºC in 30 % RZV / 3 ºC in 85 % RZV, (K3)
  • Klimatska kategorija D: 23 ºC in 30 % RZV / –15 ºC, (K4)

2. SKLADIŠČENJE

Notranja vrata se skladiščijo v temnem in suhem prostoru z relativno zračno vlago od 40 do 65 %, v izvirni embalaži in na ravnem podstavku, ki je dvignjen s tal. Lahko so zložena pokončno, vendar morajo biti pri tem podložena in podprta, da preprečimo navlaževanje in krivljenje.

Sončna svetloba povzroča obarvanje furnirja, zato je furnirana vratna krila, embalirana v PE-folijo, v primeru skladiščenja v svetlem prostoru treba zaščititi s temnim prekivalom,  propustnim za zrak in vlago.

3. MONTAŽA

Vrata se montirajo v suhe prostore z relativno zračno vlago med 40 in 65 %. To velja še posebej za novozgrajene objekte, ki jih je pred montažo vrat treba osušiti in nato redno zračiti.

Reklamacija zaradi deformiranih kril se obravnava po najmanj enomesečni uporabi v poletnem času ali po dveh tednih po pričetku ogrevalne sezone.

Vrata se montirajo po montažnem navodilu, ki je priloženo podboju. Lahko jih montirate sami, priporočamo pa, da jih vgradi strokovnjak ali pooblaščena montažna ekipa.

V vsakem primeru morate upoštevati montažno navodilo, še posebej pri funkcijskih vratih, katerih montaža je specifična in zahtevnejša.

4. VZDRŽEVANJE

Notranja vrata ne potrebujejo posebnega vzdrževanja; čistijo se z vlažno krpo. Po potrebi se nasadila in ključavnica namažejo z grafitom ali grafitno mastjo.