Montaža

Ugodna, kvalitetna in zanesljiva montaža.

Zaželeno je da je stranka prisotna ob prihodu na objekt, da opozori na morebitne posebnosti in ob odhodu, da se preveri montirana vrata in preveri objekt.

Montaža notranjih vrat pri novogradnjah:

Montaža notranjih vrat poteka v okviru dogovorjenih rokov. Pred montažo, je potrebno opozoriti na občutljive stvari in površine katere po potrebi zaščitite ali jih zaščitimo sami.

Na objektu morate zagotoviti neoviran dostop do objekta in dostop do mest montaže, na voljo mora biti vsaj en električni priključek, zagotovljena rasvetljava in ustrezni klimatski pogoji.

Monter bo dostavil vrata, jih sestavil in pričel z vgrajevanjem. Podboje vrat se vgrajuje z dvokomponentno PUR peno. Ko je pena utrjena se namesti zaključna letev, nasadi vratno krilo in montira kljuka.

Menjava starih notranjih vrat za nove:

Montaža notranjih vrat poteka v okviru dogovorjenih rokov. Pred montažo, je potrebno opozoriti na občutljive stvari in površine katere po potrebi zaščitite ali jih zaščitimo sami.

Priporočamo, da odstranitev obstoječih vrat prepustite našim monterjem, ki bodo delo opravili hitro brez ali z minimalnimi poškodbami zidu. Običajne demontaže so brez poškodb zidovja, vendar tega ne moremo garantirati, saj poškodbe zidu nastajajo tam, kjer so slabi ali že poškodovani zidovi.

Po demontaži in očiščenju prostora se prične montaža vrat. Monter bo dostavil vrata, jih sestavil in pričel z vgrajevanjem. Podboje vrat se vgrajuje z dvokomponentno PUR peno. Ko je pena utrjena se namesti zaključna letev, nasadi vratno krilo in montira kljuka. Po potrebi se manjše reže kita z akrilnim kitom.

Vse večje poškodbe zidovja niso predmet montaže in jih rešuje investitor, razen če se ne dogovori drugače, vendar se te stroške zaračunava posebej.

Kvalitetna vgradnja:

Monter bo že med samo gradnjo pazil na kvalitetno vgradnjo vrat, sami pa se lahko prepričate in preverite naslednje elemente:

  • če pustite vrata odprta v 45 stopinjskem kotu, se ta ne smejo odpirati ali zapirat
  • preverite ali se vrata prilegajo na tesnilo
  • preverite ali se vrata lepo zapirajo
  • preverite ali se vrata lepo zaklepajo